Caddy bay loại dành riêng cho các đời máy Dell đời cổ. Loại dành riêng nên có thiết kế sẵn chuẩn mặt nạ, chốt hotswap…

Thông số 

– Chuẩn độ dày: 12,7mm
– Chuẩn HDD/SSD: SATA
– Chuẩn đầu cắm DVD: chuẩn riêng của Dell

Các dòng máy hỗ trợ: 
Latitude D500, D505, D510, D600, D610, D620, D630, 510M, M60, M20, D800, D810 D820 D830…
Inspiron 500m, 510M, 600, Dell 8500, 8600, 8700, 8800, 8900…Chốt hotswap và đèn báo tình trạng đọc ghi của HDD/SSD


Chuẩn kết nối được thiết kế dành riêng