Cáp chuyển từ SATA thành USB 3.0, có đầu cấp nguồn đi kèm, dùng cho tất cả các loại HDD/SSD laptop dùng chuẩn SATA (lưu ý chỉ dành cho ổ laptop, ổ desktop to 3,5″ không dùng được nhé)