Box DVD dành cho ổ DVD laptop chuẩn SATA, độ dày chuẩn 12,7mm, dùng được cho tất cả các loại ổ DVD thông dụng dùng chuẩn SATA hiện tại!
– Bao gồm nhiều loại OEM khác nhau cho các dòng máy
– Fullbox, gồm box, cáp USB, cáp nguồn, đĩa driver, hướng dẫn sử dụng, ốc…


                                                                                                   Có nhiều hãng OEM cho các loại máy