Box DVD dành cho ổ DVD laptop chuẩn SATA, dùng được cho các loại ổ DVD loại tray dùng chuẩn SATA độ dày 9,5mm
– Fullbox, gồm box, cáp USB, mặt nạ, cáp nguồn, đĩa driver, hướng dẫn sử dụng, ốc…